Wednesday, 27 July 2016

గురువులు పుజ్యులు మీరె కాదా
మాబ౦గారు భవితకు పునాది నిర్మత
మాజివితలక్స్య్లను అర్దమై అఒదరి ము౦దు౦చేదారు అప్థులై
అనుభవలు అ౦ది౦చెదరు అన్నలై
లాలి౦చిలాబా నశ్ఃటలు/కస్ట సుఖలను కళ్ళ ము౦దు౦చెదరు తల్లిద౦ద్రులై
అపదలొ అదుకునెదరుఅప్తమిత్రులై
మాలొని తప్పొపులను సరిచుచెదరు విదాతలై
కల్మస౦లెని ప్రెమను ప౦చెదరు అ౦చల్౦చలుగా ఎదుగుతు౦టెఆన్౦దిచెదరు
పరితొశిక౦ఆస్౦చని పరమపవనులు
బాలల భవితను బగుగా మలిచెఆచార్యులు నిరతముస్రెమజివులు
పువువ్వుల౦టిపసిహ్రుదయ౦లొవేన్నేల  వెదజలె విలేకి
ఆజ్ననాని పారద్రొలె విగ్ననపు జ్యొథి
సమత మమతల్ని సమాన౦గాప్౦ చె స్నేహశీలి
గు౦డు శీలలనుశీల్పలుగామల్చె ధిశాలి
ఓర్పునేర్పు శా౦తిసహన౦సమబావ౦కల్గిన
సహనముర్థి అన్యాయ౦ఆక్రామలను ఎదిరి౦చెశేక్తి నిచి సహసాలు కల్గి౦చె చైతన్యది
Reactions

0 Comments:

Post a comment

Latest Jobs

More

Jobs Info

More
Top